• english-4u_slide.jpg
Smaller Default Larger

Język angielski to moja pasja, podobnie jak nauczanie, dlatego też moje lekcje są zawsze ciekawe i profesjonalne. Posiadam informacje z zakresu metodyki i psychologii, tak potrzebne w pracy nauczyciela.

Posiadam dyplom magistra filologii angielskiej (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach) oraz licencjata (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) z zakresu nauczania języka angielskiego.

Posiadam 10 letnie doświadczenie zawodowe. Byłam nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej, pracowałam również w przedszkolu. Miałam zajęcia zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Prowadziłam także zajęcia metodą Callana, przygotowywałam uczniów do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Aktualnie pracuję w szkole językowej.

Mam doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi. Pomagam w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości. Oferuję też możliwość nauki języka od podstaw, prowadzę konwersacje i uczę najmłodszych.

Jestem osobą doskonale przygotowaną merytorycznie. Na zajęciach wykorzystuję  najskuteczniejsze metody nauczania i najlepsze materiały dydaktyczne przygotowane przez renomowane wydawnictwa językowe.

Dysponuję bardzo dużą ilością podręczników i materiałów na wszystkich poziomach, jak również nagraniami audio i video. Kserokopie wszystkich materiałów oraz używane na zajęciach materiały audio-wizualne wliczone w cenę zajęć. Mogę doradzić wybór optymalnego podręcznika do kupienia na zajęcia lub lekcje mogą odbywać się w całości na podstawie materiałów dostarczonych przeze mnie.

Lubię przekazywać wiedzę i cieszyć się postępami moich uczniów. Do każdego z nich podchodzę indywidualnie i skutecznie dostosowując metody nauczania, materiał i tempo nauki do możliwości i aktualnych oczekiwań.

Zapewniam przyjazną atmosferę i pozytywnie motywuję do nauki. Niezależnie czy zaczynasz od zera czy masz tzw. blokadę językowa - pomogę. Realizuję konwersacje juz od poziomu podstawowego (Elementary). Dostosowuję tempo pracy i tematy lekcji do potrzeb ucznia. Zajęcia prowadzone są w bezstresowej i koleżeńskiej atmosferze. Rozwiązujemy zadania, ale rozmawiamy też po angielsku o sprawach, które interesują ucznia. Jestem przekonana, że takie rozwiązanie gwarantuje szybsze postępy w nauce języka.

Podczas lekcji nastawiam się głównie na rozwój słownictwa stosując różne metody a gramatykę tłumaczę w łatwy i przejrzysty sposób. Na lekcjach rozwijam również 4 najważniejsze sprawności językowe tj. rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, sprawność mówienia i pisania. Po każdej lekcji zadaję pracę domową opartą na temacie danej lekcji, dzięki czemu uczeń lepiej zapamiętuje poznany materiał. Na zajęciach korzystam z książek czołowych wydawnictw anglojęzycznych (Pearson Longman, Macmillan, Oxford) jak również z materiałów własnych.